Există incineratoare de deșeuri la nivelul județului Sibiu?

La nivelul județului Sibiu nu există la acest moment nici o instalație funcțională de tratare termică a deșeurilor municipale.
Sursa: Planul Județean de gestionare a deșeurilor în județul Sibiu, pag. 69.