Instrumentul „Plătește pentru cât arunci” (PPCA)

Ce?

Sistemul „Plătește pentru cât arunci” (PPCA) este unul făcut să încurajeze o atitudine responsabilă față de deșeurile produse de fiecare dintre noi. Acest sistem stimulează colectarea corectă, pe fracții, și sancționează nerespectarea regulilor privind colectarea.

Eliminarea deșeurilor produse de fiecare locuitor al orașului implică costuri și trebuie privit ca orice alt tip de utilitate. Așa cum serviciile de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale sau a internetului sunt contra cost, la fel se întâmplă și cu serviciile de ridicare, transport, sortare, compostare și depozitare a deșeurilor pe care le producem.

De ce?

Pe scurt, pentru că legislația românească transpune directive europene care obligă statele membre să adopte un sistem de taxare a populației și operatorilor economici raportat la volumul de deșeuri generat, pentru îndeplinirea indicatorilor propuși pentru viitor (anii 2025, 2030, 2050 etc.). Acești indicatori se referă în special la o rată de reciclare cât mai bună a deșeurilor care pot fi reciclate și la o rată de depozitare (aruncare) la groapa de gunoi cât mai mică a deșeurilor biodegradabile.

Sistemul de taxare în funcție de volumul/masa deșeurilor produse este unul mai echitabil decât cel prin care se aplică automat o taxă în funcție de numărul de persoane dintr-o gospodărie, întrucât în primul caz, persoanele își pot diminua taxa (sau pot evita creșterea taxei) cu serviciile de salubrizare prin comportamentul lor.

Diferențe majore față de actualul sistem

Sistemul PPCA nu presupune o taxare raportată la numărul de persoane dintr-o gospodărie, ci la numărul de ridicări ale recipientelor de colectare, în baza unui abonament.

Momentan, cuantumul taxelor acestor abonamente (care vor fi de cel puțin 3 feluri, adică 3 frecvențe diferite de ridicare a deșeurilor pe an) este în consultare publică din data de 17 decembrie 2020.

Să nu uităm!

Contravaloarea abonamentului de salubrizare pe care o vom plăti acoperă doar o parte din costul serviciilor de salubrizare (ridicare, transport, sortare, compostare, depozitare a deșeurilor). Cealaltă parte din acest cost este acoperită prin valorificarea deșeurilor reciclabile (ex. vânzarea către procesatorii finali a baloților de plastic sortat în cadrul stației de sortare). Aruncarea de către cetățeni a materialelor reciclabile (și deci valoroase) la pubela neagră (rezidual) face ca acestea să fie direct depozitate la groapa de gunoi (care, la rândul său, generează costuri/tonă de deșeu depozitat) și să nu fie valorificate pentru acoperirea costurilor cu salubrizarea. Aruncând la pubela neagră plastic reciclabil, metal, sticlă, hârtie sau carton, contribuim implicit la creșterea taxei de salubrizare. Sistemul trebuie finanțat, iar dacă finanțarea nu vine din valorificarea reciclabilelor, atunci vine din taxarea populației.

La momentul aprobării Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, vom publica informații mai ample cu privire la conținutul și costul fiecărui tip de abonament, precum și la modalitatea de implementare a instrumentului PPCA.