Nu predau electrocasnicele și electronicele punctelor special amenajate pentru că prin dezafectarea lor, operatorii obțin metale prețioase din interiorul aparatelor care sunt ulterior valorificate de ei.

Într-adevăr, unele deșeuri electrice și electronice (DEEE) conțin, pe lângă fracțiile metalice (care reprezintă 60% din componența deșeurilor) și plastic, o serie de metale prețioase aflate în componența circuitelor imprimate, și anume: 0,06% Argint (Ag), 0,023% Aur (Au) şi 0,01% Platină (Pt)*. 

Dar reciclarea acestor deșeuri (și obținerea metalelor prețioase) devine profitabilă doar pentru procesarea de cantități mari (tone) și atunci când se acest lucru se poate face printr-un proces tehnologic sigur, întrucât DEEE-urile conțin materii periculoase pentru mediu și sănătate, gaze cu efect de seră sau metale grele dăunătoare sănătății.

Tipurile și structura materialelor care intră în componența echipamentelor electronice, sursa: Recuperarea unor metale din deșeuri de echipamente electrice și electronice

Într-o lucrare publicată de Universitatea Politehnică Timișoara în 2019 se arată că dintr-o tonă de circuite imprimate reciclate se pot obține 60g de Ag, 23g de Au și 10g de Pt. Reciclarea DEEE-urilor, însă, este un proces complicat și anevoios, periculos pentru sănătatea omului și mediu, în urma căruia rezultă deșeuri nocive care trebui depozitate controlat și mai apoi neutralizate. 

Procesul de recuperare are sens doar dacă costul recuperării este mult mai mic decât valoarea metalelor prețioase. În plus, restricțiile impuse de eliminarea deșeurilor și reglementările stricte de mediu necesită tehnologii economice viabile și ecologice. De aceea, nu recomandăm încercarea de a valorifica metalele prețioase din DEEE-uri acasă, întrucât nu doar că nu rentează financiar, dar vă puneți sănătatea în pericol, cât și mediul în care veți arunca materiile periculoase. 

Mult mai eficient este să fie predate companiilor specializate care le pot recicla și revalorifica în mod corect, reducând pe cât posibil cantitățile care sunt eliminate în mediu – la o reciclare și valorificare corectă numai 2,70% din deșeuri devin reziduuri poluante.  

*Sursa: Lucrarea Științifică Recuperarea unor metale din deșeuri de echipamente electrice și electronice, autori: Hodor Alina și Grancea Dorina-Cristina, lucrare coordonată de Universitatea Politehnică Timișoara.